ما در مجموعه کیان تجارت آماده ایم تا با تمام توان و در اسرع وقت شفت های بادی معیوب و آسیب دیده شما را تعمیر و تست نماییم

چنانچه شفت بادی معیوبی در مجموعه شما وجود داره همین امروز میتوانید با کارشناسان ما تماس گرفته و هماهنگی ارسال آن را جهت تعمیر انجام دهید.

Online bookmaker Romenia bet365